Διαμονή

Δίκλινο Δωμάτιο με Θέα Θάλασσα

Δεύτερος Όροφος

206 - Caramela
207 - Arkadia
208 - Natura
209 - Regia
210 - Marron
211 - Meandros
212 - Burberry
213 - Buxi
214 - Napoli
215 - Cabaret

Τρίτος Όροφος

317 - Elixir
318 - Metaphor
319 - Triumph
320 - Vogue
321 - Mikado
322 - Felsico
323 - Porpova
324 - Velvet Lime
325 - Indiana Bitte